northmace header the environment

Northmace & Hendon: Защита на Околната среда

Northmace & Hendon се стреми да намалява отпадъците, да увеличава рециклирането и да опазва природните ресурси. Когато става въпрос за опазване на околната среда, водещ при нас е девизът „Пълен жизнен цикъл“ и където е приложимо използваме рециклируеми материали и опаковки.

Northmace проектира продукти, които съхраняват околната среда като минимизират разхода на енергия. В допълнение към това, не съответстват напълно на европейските директиви за „Ограничаване на опасните вещества“ и „Отпадъчно електрическо и електронно оборудване“ . Това гарантира, че продуктите Northmace не съдържат химикали, вредни за околната среда, и биват рециклирани след края на употребата им.

Компанията работи съгласно отговорността си да установява устойчиви и екологични бизнес практики, както е описано в Стандарт за управление ISO 14001.

.

EFP Logo    ECO Logo